Welzlologové

Pojem welzlolog vymyslel kdysi Dr. Pavel Voda z Curychu. Je to vlastně označení pro lidi, kteří se nějakým způsobem zasloužili o popularizaci Jana Eskymo Welzla a nebo kolem jeho osoby bádali.

Těch lidí jsou desítky po celém světě. O popularizaci Jana Welzla se zasloužili jak lidé v Československu, tak také mnoho českých emigrantů, kteří měli daleko větší možnosti pátrat v zahraničí, zejména v USA a Kanadě.
Tito lidé jsou většinou v kontaktu, předávají si informace, pomáhají si při svém bádání.

Nelze vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili o to, aby osoba Jana Eskymo Welzla nikdy nezapadla. Za první welzlology bychom mohli považovat spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, Edvarda Valentu a Bedřicha Golobka. Vždyť díky nim se uchovalo Welzlovo vyprávění.

O popularizaci Welzla se zasloužila mohutně média, která se vždy ráda jeho osobou i příběhy zabývala. V poslední době je potřeba vyzvednout například práci České televize, která se Welzlovi věnovala v mnoha pořadech. Nejzdařilejším a nejobsáhlejším byl pak patrně komponovaný večer na téma Jak se oprašuje velikán, který vyrobilo Centrum publicistiky a dokumentu ČT Ostrava. Za další welzlology bychom  mohli považovat třeba i amerického polárního badatele Vilhjalmura Stefanssona a nebo reverendku Rachel Taber Hamilton, která psala o JEW dizertační práci. Je mnoho lidí, kteří se Welzlem zabývají a mohli by být také zařazeni mezi welzlology.

Zde uvádíme krátký přehled alespoň některých vybraných welzlologů