Welzlologové

Pojem welzlolog vymyslel kdysi Dr. Pavel Voda z Curychu. Je to vlastně označení pro lidi, kteří se nějakým způsobem zasloužili o popularizaci Jana Eskymo Welzla a nebo kolem jeho osoby bádali.

Těch lidí jsou desítky po celém světě. O popularizaci Jana Welzla se zasloužili jak lidé v Československu, tak také mnoho českých emigrantů, kteří měli daleko větší možnosti pátrat v zahraničí, zejména v USA a Kanadě.
Tito lidé jsou většinou v kontaktu, předávají si informace, pomáhají si při svém bádání.

Nelze vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili o to, aby osoba Jana Eskymo Welzla nikdy nezapadla. Za první welzlology bychom mohli považovat spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, Edvarda Valentu a Bedřicha Golobka. Vždyť díky nim se uchovalo Welzlovo vyprávění.

O popularizaci Welzla se zasloužila mohutně média, která se vždy ráda jeho osobou i příběhy zabývala. V poslední době je potřeba vyzvednout například práci České televize, která se Welzlovi věnovala v mnoha pořadech. Nejzdařilejším a nejobsáhlejším byl pak patrně komponovaný večer na téma Jak se oprašuje velikán, který vyrobilo Centrum publicistiky a dokumentu ČT Ostrava. Za další welzlology bychom  mohli považovat třeba i amerického polárního badatele Vilhjalmura Stefanssona a nebo reverendku Rachel Taber Hamilton, která psala o JEW dizertační práci. Je mnoho lidí, kteří se Welzlem zabývají a mohli by být také zařazeni mezi welzlology.Zde uvádíme krátký přehled alespoň některých vybraných welzlologů


Welzlologové - Rudy Krejčí Welzlologové - Otto Geist Welzlologové - Ctibor Lolek Welzlologové - Anna Nováková Welzlologové - Pavel Voda Welzlologové - Jiří Osolsobě
Rudy Krejčí
profesor Aljašské university ve Fairbanksu.
Zachránil jedinou Welzlem vlastoručně napsanou knihu. Právem je považován za největšího welzlologa.
Otto Geist
Profesor Aljašské university ve Fairbanksu.Arktický badatel, přítel Jana Welzla. Podal o něm mnohá svědectví.
Ctibor Lolek
zábřežský historik a Welzlův pamětník. Shromáždil mnoho materiálů o JEW a soustavně ho popularizoval.
Anna Nováková
překladatelka, sepsala bibliografickou příručku o JEW, kde shromáždila obrovské množství materiálů a textů.
Pavel Voda
vydal se na Aljašku po stopách Welzla. Popularizoval ho a naspal článek do sborníku České akademie věd, ve kterém upozorňuje na omyly kolem jeho osoby.
Jiří Osolsobě
setkal se osobně s Welzlem. Později se vydal na jeho hrob. O své cestě napsal poutavou knihu, kde zachoval mnohá svědectví lidí z Dawson City.
Welzlologové - Petr Sís Welzlologové - Rudolf Šelc Welzlologové - Jiří Pupál Vecka Welzlologové - Josef Beran Welzlologové - Alena Kennedy Welzlologové - Martin Strouhal
Petr Sís
ilustrátor a spisovatel, který přispěl k popuzlarizaci JEW kresenou knihou, která vyšla v USA a mnoha zemích světa.Pracoval také na dokumentárním filmu o JEW.
Rudolf Šelc
zajímá se aktivně o JEW. Źije v Jakutsku a prošel velkou část jeho sibiřské cesty.
Jiří Pupál Vecka
Welz je pro něj vzorem. V Coloradu má jeho soukromé muzeum, vydává známky s motivem JEW a složil o něm píseň.V Dawsonu udělal jeho hrob a umístil zde náhrobek.
Josef Beran
zábřežský badatel, který přispěl k poznání Welzla zejména svými výzkumy jeho rodokmenu a také určením domu, kde se narodil.
Alena Kennedy
žije v Dawson City. Zajímá se o JEW, hledala místo jeho hrobu.
Martin Strouhal
popularizuje osobu Jana Welzla. Na hrobu umístil informační ceduli, podílel se na tvorbě dokumentu Svoboda pod bodem mrazu. V rámci Welzlování organizuje filmovou přehlídku. V roce 2009 vydal knihu, ve které shromáždil maximum současných poznatků o JEW.