Arktida – nový domov

Po mnohaletém putování se Welzl usazuje na ostrově Velký Ljahovsky, který je nejjižnějším ostrovem Novosibirských ostrovů. Tyto arktické ostrovy ležící mezi Mořem Laptěvů a Východosibiřským mořem v Severním ledovém oceánu nejsou úplně liduprázdné. I sem pravidelně zajíždí lovci z pevniny a několik dobrodruhů zde dokonce žije nastálo.Welzl zde přežije první zimu a pak se nechává na léto najmout na velrybářskou loď. Žije v jakési jeskyni či zemljance, kterou si postupně zařizuje.  Využívá uhlí, které zde vyvěrá na povrch. Živit se zde dá obchodem a lovem. Welzl si postupně buduje vlastní obchodní společnost. Při svých výpravách zajíždí až na Aljašku. Tu pak pozná podrobněji během svých dalších cest, kdy překročí Chilkootský průsmyk a plaví se po řece Yukon přes Whitehorse do zlatonosných oblastí okolo Dawson City a pak až k jejímu ústí do Beringova moře a do přístavu St.Michael.

Nežije určitě pouze na jednom místě. Vyráží na dlouhé lovecké výpravy. Právě tato část jeho vyprávění o životě na severu je nejpodrobnější a z Welzla při vzpomínkách na život v Arktidě vyzařovalo vždy nadšení. Byla to pro něj doba svobody a dobrodružství. Welzl v té době také bojuje s pašeráky, kteří prodávají nelegálně pálenku domorodcům, která je devastuje. I když Welzl neoplývá zvláštním vzděláním, je schopen velmi citlivě rozlišovat dobro a zlo, spravedlnost a bezpráví. Žije z přírody, ale současně si uvědomuje jak velký je svět a jak malý je člověk, který se na něm pohybuje. K tomu vysloví roku 1931 v  dopise dr. Novotnému do Brna až filozofickou myšlenku:

„Zemie je příroda a každá živá duše má právo nani žit, a poni chodit obzlašně tady v těchto krajich, kde člověk je nucenej ten kraj přejit, aby dosáhl to místo jeho domova. Smutny je to vist prava proti naší přírodě. Člověk na tej zemi není nic jako červíček v zemi. Příroda nam dala tu země pro všecky a na to nema žadny prava, žadny člověku cestování v polarnich krajinach zabraňovat… Tak ještě jednou musim vykonat jednu cestu za žebráka do severu. Je to přírodní planeta, která jse musí vykonat a dokonat k životu aneb k smrti,„

Tento dopis napsal Welzl po své krátké návštěvě Československa mezi lety 1928/1929 a vyjadřuje mimo jiné své zklamání, že není schopen v moderní době plné zákonů,vízových povinností a předpisů dosáhnout znova Novosibirských ostrovů cestou přes Kanadu.

Jan Welzl prožívá v Arktidě nejšťastnější část svého života. A alespoň v tom mu byl osud nakloněn – žije zde téměř třicet let, daleko od civilizace, v zemi, která tehdy ještě prakticky nepodléhá žádné vládě. Welzl našel to, co chtěl – svobodu, která je zde ale také velkou zodpovědností vůči sobě a svým přátelům.